שינויים במבחן הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים (מבחן ה- IADL)


הזכאות לקצבה ושיעוריה נקבעו עד כה בהתאם למידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת בפעולות היום יום שהן: ניידות בתוך הבית, רחצה, הלבשה, אכילה והיגיינה אישית, וכן בהתאם לצורך בהשגחה למניעת סכנה לו או לזולת.

כיום הזכאות לקצבה ושיעוריה נבדקים גם בהתאם לצורך בעזרה במשק בית: הכנת מזון, הפעלת מכשירי חשמל, אחזקת הבית, טיפול תרופתי, ביצוע קניות וסידורים מוסדיים וכספיים.

חשוב לדעת:

  • הבדיקה מתייחסת למגבלות הנובעות מהליקוי הרפואי בלבד, ולא מסיבות אחרות (כגון נורמות תרבותיות, הרגל ועוד).
  • הבסיס לקביעת הזכאות היה ונותר התלות של האדם בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום. מי שאינו זקוק לסיוע בפעולות אלה, לא יהיה זכאי לקצבה.

 

מבדיקות שערך הביטוח הלאומי עולה, שהשינוי יגרום להכללת אנשים אלה, בעיקר, במעגל הזכאים לקצבה:

  • אנשים עם לקות נפשית מסוג סכיזופרניה קשה;
  • עיוורים (בעלי ליקוי ראייה של 90% ומעלה);
  • אנשים עם ליקויים נוירולוגיים קשים (לדוגמה: פרקינסון, MS ,AL );
  • אנשים עם פיגור שכלי בינוני וקשה.

נוסף על כך, ייתכן שינוי בסכומי הקצבה של אנשים נוספים, המוגבלים בפעולות היום יום, וצריכים סיוע גם בתפעול משק הבית בשל מצבם הרפואי.

לתשומת לבך,

אין שינוי בתנאי הזכאות לשירותים מיוחדים.

המלצות בשבילך:

אם אתה מעוניין לבדוק את זכאותך לאור השינוי, אנא מלא תביעה על גבי הטופס המתאים: