תשלום מענק לשנת 2020 למקבלי קצבת שירותים מיוחדים


אנו שמחים לבשר לכם שהביטוח הלאומי ישלם מענק חד פעמי לשנת 2020 למקבלי קצבת שירותים מיוחדים.

חשוב לדעת!

  1. מי שמקבל יותר מקצבה אחת - יקבל כמה מענקים, בהתאם לכמות הקצבאות שהוא מקבל.
    לדוגמה: מי שמקבל קצבת שירותים מיוחדים וגם קצבת נכות כללית- יקבל שני המענקים, אחד עבור כל קצבה. למידע מורחב לחצו כאן.
  2. נכה השוהה במוסד, והמוסד מקבל את הקצבה עבורו- לא יקבל מענק עבור החודשים שבהם שהה במוסד.

מתי ישולם המענק?

המענק ישולם באופן אוטומטי בשתי פעימותפעימה ראשונה בחודש אוקטובר 2020 ופעימה שנייה בחודש דצמבר 2020.
מענק חודש אוקטובר ישולם ב- 28.10.20.

סכום המענק

המענק מחושב לפי מספר הקצבאות המשולמות לכם עבור שנת 2020, ושיעור הקצבה שנקבע לכם.
כלומר, כל חודש שקיבלתם בו קצבה לשירותים מיוחדים עבור שנת 2020 מזכה אתכם במענק עבור אותו חודש, בהתאם לקצבה ששולמה לכם.

סכום המענק לפי שיעור הקצבה:
שיעור הקצבה
סכום המענק לחודש​
סכום המענק שישולם
באוקטובר 2020
(עבור 10 חודשים)​
סכום המענק שישולם
בדצמבר 2020
(עבור חודשיים)
50%
100 ₪
​1,000 ₪
​200 ₪
112%
200​ ₪
​2,000 ₪
​400 ₪
​188%
​300 ₪
3,000 ₪
​600 ₪

מונשמים שמקבלים תוספת לקצבת שירותים מיוחדים - יקבלו מענק נוסף בסך 5,341 ₪ עבור כל חודש שבו קיבלו את התוספת לקצבה בשנת 2020.
לדוגמה: מי שמשולמת להם תוספת למונשם מחודש ינואר 2020 יקבלו בחודש אוקטובר מענק נוסף בסך 53,410 ₪ ובחודש דצמבר מענק בסך 10,682 ₪.