תוספת לנכה מונשם


​תוספת לקצבת שירותים מיוחדים לנכה מונשם בסכום חודשי של 9,813 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).

​תנאי הזכאות לתוספת

זכאי לתוספת מי שעונה על שני התנאים האלה:

  1. הוא זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים בשיעור הגבוה (188%).
  2. הוא עונה על הגדרת "נכה מונשם": מי שזקוק למכונת הנשמה באופן רצוף בכל שעות היום והלילה, לצורך החלפת הפעולה הטבעית של הנשימה, והפסקת פעולתה של מכונת ההנשמה, תגרום להפסקת הנשימה אצל האדם, ותסכן אותו באופן ודאי ומידי.

ב"מכונת הנשמה" הכוונה היא למכונה המחליפה באופן קבוע את פעולת הנשימה של האדם, ולא למחוללי חמצן או למכשירים, שנועדו לסייע לנשימה העצמונית.
התוספת משולמת גם למי שזכאי לקצבה מופחתת בשל הכנסות וגם למי שזכאי לקצבה כעולה, אם הם עומדים בתנאים האלה.

קבלת התוספת

הזכאות לתוספת תיבדק בעת בדיקת התביעה לקבלת הקצבה, ואין צורך להגיש בקשה מיוחדת לתוספת.

לצורך ההכרה באדם כנכה מונשם, יש לצרף לתביעה לקצבה אישור מהרופא המטפל (אפשר גם מרופא המשפחה) ובו פירוט: האבחנה, אינדיקציה להנשמה, פירוט סוג המכונה ותאריך התחלת ההנשמה הקבועה.

מי שכבר מקבל קצבה לשירותים מיוחדים, וסבור שהוא זכאי לתוספת ואינו מקבל אותה - צריך להגיש לביטוח הלאומי טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל שירותים מיוחדים (ב"ל 7850).