דלג לתוכן ראשי
דלג לתפריט תחתון
Logo

אופן הגשת התביעה


את התביעה למענק, עם כל המסמכים הנדרשים, אפשר להגיש באופן מקוון באתר.          

מסמכים שיש לצרף לתביעה:

  • צילום תעודת שחרור מצה"ל או מסמך אחר מהצבא, המעיד על מועד סיום שירות סדיר.
    למי שסיים שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי - אישור על תקופת השירות בהתנדבות מאחד הגורמים המורשים לכך, או אישור על תקופת השירות מרשות השירות הלאומי-אזרחי.
  • אישורי המעסיקים על מקום העבודה, סוג העבודה שנעשתה, תקופת העבודה, בציון ימי עבודה בכל אחד מחודשי העבודה (יש לציין ימי עבודה בפועל).
    חשוב לדעת! ימי חופשה, חג, מחלה, מילואים והודעה מוקדמת לא נחשבים לימי עבודה), וממוצע של מספר שעות עבודה ביום.
     
  • למי שהתחיל לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 12 חודשים מיום השחרור - צילומים של כל תלושי השכר בכל עבודה שעבד בשנה וחצי שקדמה לתחילת העבודה הנדרשת.
  • למי שהשתחרר משירות סדיר ולמי שסיים 24 חודשי שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי במהלך התקופה מ-1.1.2020 עד 31.12.2020 והתחילו לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 24 חודשים מיום השחרור - צילומים של כל תלושי השכר בכל עבודה שעבדו בשנה וחצי שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת.

מועד הגשת התביעה

תביעה למענק אפשר להגיש לאחר שסיימת לעבוד בעבודה הנדרשת 6 חודשי עבודה מלאים לפחות, ולא יאוחר מ-42 חודשים מיום השחרור.

מי שהשתחרר מהצבא או משירות לאומי או משירות לאומי-אזרחי בתקופה מ-1.1.2019 עד 31.12.2020 - יוכל להגיש את התביעה למענק לאחר שסיים לעבוד בעבודה הנדרשת 6 חודשי עבודה מלאים לפחות, ולא יאוחר מ-54 חודשים מיום השחרור.

מי שיגיש את התביעה לאחר המועד הזה, לא יהיה זכאי למענק.