אופן הגשת התביעה


את התביעה למענק אפשר להגיש בכל אחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ על גבי "טופס תביעה לתשלום מענק".

אפשר להגיש את התביעה אונליין עם המסמכים הנלווים וכן באמצעות הפקס של הסניף, ואין חובה להגיש מסמכים מקוריים.
עם זאת, הביטוח הלאומי רשאי לדרוש ממך להציג מסמך מקורי, אם הצילום או הפקס שהתקבל אינו ברור, או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתו של פקיד התביעות.