טיפ בנושא מענק לחייל משוחרר בעבודה נדרשת


אם הוצעה לחייל משוחרר עבודה, שאינה כלולה ברשימת העבודות הנדרשות, או שיש לו ספק, אם היא עבודה נדרשת, אנו ממליצים לו לבדוק, לפני תחילת העבודה, אם אכן העבודה היא נדרשת, באמצעות פנייה אלינו באתר  או במוקד הטלפוני 6050* 

לתשומת לבכם!

מאבטחים, שומרים ועובדי ניקיון נחשבים כעובדים בעבודה נדרשת, רק אם עבדו במקומות הבאים: אתרי בנייה, מפעלי תעשייה, תחנות דלק, אתרים לגידולים חקלאיים, בתי אריזה ובתי מלון.
עובד מקצועי במפעלי תעשייה (כולל תעשיית ההייטק), שיש בידו תעודת מקצוע, והוא מועסק בעבודה המתאימה להכשרתו המקצועית, לא יהיה זכאי לקבל את המענק - למעט אם עבד בעבודה בלתי מקצועית (שאיננה במקצועו), או בעבודות המקצועיות המפורטות ב"רשימת העבודות המזכות".
בכל הענפים ובכל סוגי העבודות המפורטים - עבודה פקידותית אינה מזכה במענק. לדוגמה: מזכירות, כתבנות, הנהלת חשבונות, עבודות ארכיון, עובדי קבלה בבתי מלון, טלפנים ועובדי מרכזייה.