מענק חלקי לעובד ב"עבודה מועדפת"


אם עבדת פחות מ-6 חודשים מלאים בעבודה הנדרשת, ולפיכך אינך זכאי למענק, תוכל להיות זכאי, בתנאים מסוימים, למענק חלקי אם עבדת בעבודה המוגדרת כעבודה מועדפת.

כדי להיות זכאי למענק חלקי, עליך לענות על 2 התנאים הבאים:
  • לעבוד בעבודה המוכרת כעבודה נדרשת, שנקבעה כלא-מתאימה לך מבחינת המקצוע או המרחק, לפחות 25 ימי עבודה רצופים בתוך 21 החודשים הראשונים מיום שחרורך, או 3 חודשים רצופים בין החודש ה-22 לחודש ה-24 מיום שחרורך משירות חובה.
  • להיות זכאי לדמי אבטלה ( נדרש רק ממי שהתחיל לעבוד בעבודה מועדפת לאחר שחלפה שנה מהשחרור ).
המענק החלקי יחושב באופן יחסי למספר ימי העבודה בעבודה המועדפת.