מענק חלקי למי שעבד פחות מ- 6 חודשים


אם עבדת בעבודה נדרשת פחות מ-6 חודשים מלאים - תוכל להיות זכאי, בתנאים מסוימים, למענק חלקי.

תנאי הזכאות למענק חלקי:

כדי להיות זכאי למענק חלקי, עליך לענות על 3 התנאים האלה:

1. עבדת בעבודה נדרשת, שנקבעה כלא-מתאימה לך 

העבודה לא התאימה לך מהסיבות האלה: מבחינת המקצוע, מבחינת המרחק או מסיבה רפואית.
 • מבחינת המקצוע - יש לך השכלה, תעודת מקצוע, קורס שרכשת בשירות הצבאי או מחוצה לו- ועבדת בעבודה שלא במקצוע שלך. לדוגמה: טכנאי חשמל שעבד כמלצר בבית מלון.
 • מבחינת המרחק - עבדת במקום עבודה המרוחק 60 ק"מ ויותר ממקום מגוריך והתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  - המעסיק לא סיפק לך מקום מגורים בחינם. 
  - המעסיק לא סיפק לך הסעה יומית ממקום מגוריך למקום העבודה ובחזרה, כאשר לא קיימת תחבורה ציבורית סדירה, ולא שילם    לך תשלום שכר עבור זמן נסיעה העולה על שעה לכל כיוון.
 • מסיבה רפואית - עבדת בעבודה שלא התאימה למצבך הרפואי בתקופה זו.
  לדוגמה: יש לך אישור מרופא תעסוקתי שאסור לך להרים משאות כבדים ולמרות זאת עבדת בבנייה.

2. עבדת בעבודה נדרשת לפחות 25 ימי עבודה רצופים 

במהלך 21 החודשים הראשונים מיום השחרור, או 3 חודשים רצופים בין החודש ה-22 לחודש ה-24 מיום השחרור.

3. אתה זכאי לדמי אבטלה 

שים לב, מי שעובד בעבודה נדרשת בשנה הראשונה לשחרור, לא צריך לענות על תנאי זה, לכן מומלץ להתחיל לעבוד בשנה הראשונה לשחרור.

מי שהשתחררו משירות סדיר ומי שסיימו 24 חודשי שירות לאומי או שירות לאומי- אזרחי במהלך התקופה מ-1.1.20 עד 31.12.20 - לא צריכים להיות זכאים לדמי אבטלה, גם אם התחילו לעבוד בעבודה נדרשת בשנה השנייה לשחרור.  
אולם אם יתחילו לעבוד בעבודה נדרשת בשנה השלישית לשחרור- עליהם להיות זכאים לדמי אבטלה ביום התחלת העבודה.

סכום המענק החלקי:

המענק החלקי יחושב באופן יחסי לפי מספר הימים שעבדת בעבודה המועדפת.

שים לב, אם קיבלת מענק חלקי ועדיין לא הסתיימה התקופה שבה אתה יכול לעבוד בעבודה המזכה במענק - תוכל לקבל תשלום נוסף של המענק במקרים הבאים:

 • אם השלמת את התקופה המזכה במענק (חצי שנה/150 ימים) - תוכל לקבל את ההפרש שבין המענק החלקי שקיבלת לבין המענק המלא.
 • אם לא השלמת את התקופה המזכה במענק, ועבדת תקופת עבודה נוספת בעבודה המוגדרת עבורך כמועדפת - תוכל לקבל מענק חלקי נוסף עבור ימים אלו. לבירור אם העבודה מוגדרת עבורך כמועדפת פנה אלינו באתר או במוקד הטלפוני 6050*