הקלות בעקבות משבר הקורונה


בעקבות תיקון בחוק ובשל משבר הקורונה, חלו השינויים האלה בתנאי הזכאות למענק עבודה נדרשת/מועדפת:

  • תוכלו לעבוד בעבודה נדרשת/מועדפת בתוך 3 שנים מיום השחרור
    מי שהשתחררו משירות סדיר ומי שסיימו 24 חודשי שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי במהלך התקופה מ-1.1.19 עד 31.12.20  - יוכלו לצבור את 6 חודשי העבודה הנדרשת בתוך 3 שנים מיום שחרורם, במקום שנתיים כפי שהיה עד כה.
  • לא חייבים להיות זכאים לדמי אבטלה גם בשנה השנייה לשחרור

    לפני התיקון בחוק, חיילים משוחררים שהתחילו לעבוד בעבודה נדרשת בשנה הראשונה לשחרור - לא נדרשו להיות זכאים לדמי אבטלה.  

    כעת בעקבות משבר הקורונה, מי שהשתחררו משירות סדיר ומי שסיימו 24 חודשי שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי במהלך התקופה מ-1.1.20 עד 31.12.20 - לא נדרשים להיות זכאים לדמי אבטלה, גם אם התחילו לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה בשנה השנייה לשחרור. 
    אולם אם יתחילו לעבוד בעבודה נדרשת בשנה השלישית, עליהם להיות זכאים לדמי אבטלה ביום התחלת העבודה.