הקלות בעקבות משבר הקורונה


בעקבות תיקון בחוק ובשל משבר הקורונה, חלו השינויים האלה בתנאי הזכאות למענק עבודה מועדפת:

  • תוכלו לעבוד בעבודה מועדפת בתוך 3 שנים מיום השחרור
    מי שהשתחרר משירות סדיר ומי שסיימו 24 חודשי שירות לאומי/אזרחי במהלך התקופה מ-1.1.19 עד 31.12.20  - יוכל לצבור את 6 חודשי העבודה המועדפת בתוך 3 שנים מיום שחרורו, במקום שנתיים כפי שהיה עד כה.
  • לא חייבים להיות זכאים לדמי אבטלה גם בשנה השנייה לשחרור

    לפני התיקון בחוק, חייל משוחרר שהתחיל לעבוד בעבודה מועדפת לראשונה בשנה הראשונה לשחרור – לא נדרש להיות זכאי לדמי אבטלה.  

    כעת בעקבות משבר הקורונה, מי שהשתחרר משירות סדיר במהלך התקופה מ-1.1.20 עד 31.12.20 - לא נדרש להיות זכאי לדמי אבטלה, גם אם התחיל לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה בשנה השנייה לשחרור. 
    אם יתחיל לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה בשנה השלישית, עליו להיות זכאי לדמי אבטלה ביום התחלת העבודה.