תנאי ראשון: סוג העבודה


​עבדת בעבודה שהוכרה כ עבודה נדרשת לעניין תשלום המענק.

אם הוצעה לך עבודה, שאינה כלולה ברשימה, או שיש לך ספק, אם היא עבודה נדרשת, אנו ממליצים לך לבדוק, בסניף הביטוח הלאומי, הקרוב למקום מגוריך, לפני תחילת העבודה, אם אכן העבודה היא נדרשת. ניתן לפנות לסניף באמצעות אתר האינטרנט.


להלן רשימת מקומות העבודה שהוכרו בחוק כמזכות במענק:

מפעלי תעשייה ובתי מלאכה

עבודות מקצועיות במתכת המזכות במענק: מסגרות וריתוך, חרטות וכרסום, חשמלאות, מכונאות, מכשירנות ומשחיזנות.

עבודות מקצועיות בהלבשה המזכות במענק: חייטות ותפירה, גזרנות ותפירת עור.

כל העבודות הבלתי מקצועיות במפעלי תעשייה ובתי מלאכה מזכות במענק, כגון: עבודה בלתי מקצועית בתעשיות הבנייה, המזון והטקסטיל ובתעשיות אחרות, למענט עבודת פקידות.

תחנות דלק

כל עבודה בלתי מקצועית בתחנת דלק מזכה במענק.

אתרי בנייה

כל עבודה באתר בנייה מזכה במענק, למעט עבודת פקידות.

בתי מלון

עבודה במלצרות, טבחות, חדרנות, שטיפת כלים, עבודת ניקיון וכל עבודה בלתי מקצועית מזכה במענק, למעט עבודת פקידות.

אתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה

עבודה בלתי מקצועית באתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה מזכה במענק, לרבות עבודת ניקיון. עבודת פקידות אינה מזכה במענק.

טיפול באנשים עם מוגבלויות

עבודה במתן טיפול וסיוע אישי לאנשים עם מוגבליות השוהים בביתם בתנאים מסויימים או לשוהים במוסדות שנקבעו בחוק.

מי שעבד בסיוע בביצוע פעולות היום-יום, כגון: לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית, או השגחה ופיקוח על המטופל למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים.

עבודות במשק הבית של אדם עם מוגבלויות אינן נחשבות כמזכה במענק.


למידע מפורט יותר על רשימת עבודות מזכות ולא מזכות במענק לחץ כאן.