תנאי שלישי: זכאות לדמי אבטלה


אם התחלת לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה בתוך השנה הראשונה שלאחר שחרורך, אינך נדרש להיות זכאי לדמי אבטלה. אם התחלת לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה לאחר שחלפה שנה מיום שחרורך, עליך להיות זכאי לדמי אבטלה ביום התחלת העבודה הנדרשת.

 
תוכל להיות זכאי לדמי אבטלה, אם צברת תקופת עבודה כנדרש על פי החוק, בכל עבודה שהיא, בשנה וחצי שקדמו לתחילת עבודתך הנדרשת.

תקופת העבודה המזכה בדמי אבטלה למי שהתחיל לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפה שנה משחרורו:

אם עבדת 12 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת.

6 חודשים מהשירות הסדיר וכל תקופות המילואים ב- 18 החודשים שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת ייחשבו כתקופות עבודה, לעניין הזכאות לדמי אבטלה.

 

תקופת העבודה לצורך בדיקת הזכאות לדמי אבטלה יכולה להיות רצופה או לא רצופה, וכן ניתן לעבוד אצל מספר מעסיקים, ובלבד שמספר החודשים הדרוש נצבר בתוך השנה וחצי שקדמה למועד התחלת העבודה הנדרשת.


לתשומת לבך,

כיוון שהזכאות למענק מותנית בזכאות לדמי אבטלה, וכיוון שבשנה הראשונה לשחרורך משירות סדיר זכאותך לדמי אבטלה מובטחת - מומלץ להתחיל לעבוד בעבודה נדרשת במהלך השנה הראשונה לשחרורך.

 

למשוחררים משירות קבע: תקופת שירותך בקבע נחשבת כתקופת עבודה, לצורך צבירת חודשי העבודה הנדרשים לקבלת דמי אבטלה.