תנאי שלישי: זכאות לדמי אבטלה


אם התחלת לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה בתוך השנה הראשונה שלאחר שחרורך, אינך נדרש להיות זכאי לדמי אבטלה.
אם התחלת לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה לאחר שחלפה שנה מיום שחרורך, עליך להיות זכאי לדמי אבטלה ביום התחלת העבודה הנדרשת.


שימו לב, בעקבות משבר הקורונה מי שהשתחרר משירות סדיר במהלך התקופה מ-1.1.20 עד 31.12.20 - לא נדרש להיות זכאי לדמי אבטלה, אם התחיל לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה בתוך שנתיים מיום שחרורו. 
אם התחיל לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה לאחר שחלפו שנתיים מיום שחרורו, עליו להיות זכאי לדמי אבטלה ביום התחלת העבודה.

תקופת העבודה המזכה בדמי אבטלה 

תוכל להיות זכאי לדמי אבטלה, אם עבדת 12 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת. 

בעקבות משבר הקורונה, ניתן לקבל דמי אבטלה אם יש לך לפחות 6 חודשי אכשרה ב-18 החודשים האחרונים - למידע נוסף לחץ כאן


תקופת העבודה לצורך בדיקת הזכאות לדמי אבטלה יכולה להיות רצופה או לא רצופה, וכן ניתן לעבוד אצל מספר מעסיקים, בתנאי שמספר החודשים הדרוש נצבר ב-18 החודשים שקדמו למועד התחלת העבודה הנדרשת.


6 חודשים מהשירות הסדיר וכל תקופות המילואים ב- 18 החודשים שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת ייחשבו כתקופות עבודה, לעניין הזכאות לדמי אבטלה.

 

למשוחררים משירות קבע: תקופת שירותך בקבע נחשבת כתקופת עבודה, לצורך צבירת חודשי העבודה הנדרשים לקבלת דמי אבטלה.