תנאי שני: מינימום תקופת עבודה


עבדת שישה חודשים מלאים לפחות (150 ימי עבודה לפחות) רצופים או לא רצופים באחת או יותר מהעבודות שהוכרו כעבודות נדרשות, וזאת במהלך שנתיים (24 חודשים) מיום שהשתחררת משירות סדיר.


שימו לב, בעקבות משבר הקורונה, מי שהשתחרר משירות סדיר במהלך התקופה מ-1.1.19 עד 31.12.20  - יוכל לצבור את 6 חודשי העבודה המועדפת בתוך 3 שנים מיום שחרורו.
  • העבודה צריכה להיות במשרה מלאה, על פי הנהוג בענף שבו אתה עובד, ככלל 8 שעות עבודה ביום. 
    בכל מקרה של עבודה בהיקף נמוך מכך תוכלו לפנות אלינו לבירור זכאות באתר או במוקד הטלפוני 6050* 
  • בעבודה בתחום החקלאות אפשר לעבוד 4 חודשים לפחות (100 ימי עבודה לפחות) ולקבל מענק חלקי.

ימי חופשה, ימי מחלה וימי מילואים לא יימנו כימי עבודה, גם אם קיבלת עבורם תשלום מהמעסיק או מהביטוח הלאומי.
אם שירתת במילואים במהלך השנתיים שלאחר שחרורך משירות סדיר, תוארך התקופה שבה באפשרותך לעבוד בעבודה נדרשת כאורך תקופות המילואים המצטברות שלך. 

 

אם במקום עבודתך מקובל שבוע עבודה של 5 ימים, ועבדת 5 ימים בשבוע, ייחשב כאילו עבדת 6 ימי עבודה בשבוע לעניין צבירת ימי עבודה.