ועדות רפואיות

11.10.2020 : הנגשה ועדות רפואיות
10.08.2016 : חוזר מספר7.2016 תהליך העבודה בסניפים במקרים בהם נדרש מתורגמן לשפת הסימנים עדכני
15.05.2016 : חוזר מספר 2 2015 תהליך העבודה בסניפים במקרים בהם נדרש מתורגמן לשפת הסימנים עדכני
12.04.2016 : חוזר החלפת פוסק מחמת נבצרות
12.04.2016 : חוזר מספר 01 2015 - החזר הוצאות למוזמנים לוועדות ולבדיקות רפואיות
02.12.2015 : חוזר מספר 05 2015 עובדים זרים
21.06.2015 : חוזר 01 2015 החזר הוצאות מעודכן סופי
20.07.2014 : חוזר - תזכורת לוועדה רפואית SMS
20.07.2014 : שעת זימון לועדה רפואית
20.07.2014 : הודעה בדבר שינוי בשעור מעמ מיום 02 06 13
20.07.2014 : חוזר מספר 11 13 - ניגוד עניינים אצל מזכיר ישיבה ורופא בנכות כללית (3)
20.07.2014 : מכתב למזכירים- ייצוג בוועדות
20.07.2014 : חוזר מספר 6 2014 - החזר הוצאות למוזמנים לוועדות ולבדיקות רפואיות (3)
20.07.2014 : 22052013141327טיפול בנפגעות תקיפה מינית
25.05.2014 : תיקון 115 לחוק-הכשרת רופא מוסמך לקבוע דרגת נכות
25.05.2014 : שינויים בתקנות עיניים
21.05.2014 : רענון ניהול פרוטוקול הוועדה
21.05.2014 : יצוג בוועדות + נספח לפרוטוקול
18.05.2014 : חוזר מספר 8-14-חוזר דיון מחדש תקנות 36 ו-37
10.04.2014 : עיגול דרגת נכות איבה 1375 ועדות 2 2014 - חוזר מעודכן__
10.04.2014 : חוזר מספר 19-2011 - אי הופעה לוועדה ילד נכה - דרג ראשון
10.04.2014 : חוזר מס הכנסה 1 2014 - מעודכן
10.04.2014 : החלפת פוסק מחמת נבצרות - מזכירי ועדות
04.09.2012 : תקנות פסיכיאטריה
04.09.2012 : נוהל הסמכה