שיקום

 ItemsList

08.03.2023 : תעודת נכה-הרחבת אוכלוסיית הזכאים לפטור מתור ופטור מתשלום עבור מלווה
02.08.2021 : היוונים
15.03.2020 : שירותי תמיכות והנגשות בתקופת השיקום המקצועי
22.10.2019 : עדכון סיוע ברכישת ציוד מחשבי למשתקמים בתוכנית שיקום 22.10.2019
01.01.2018 : זכאות בעילת שיקום ביטוח לאומי למשתתפי סדנאות בשיקום
16.10.2017 : תיקון תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי)
18.07.2017 : סדנאות תומכות תהליך שיקום
09.05.2017 : חוזר - תשלום לווי בתגמול לנכים נפגעי פעולות איבה
31.01.2017 : חוזר מעודכן - זכאות לשיקום והגדרת גבולות ומשך תוכניות שיקום
14.04.2015 : חוזר - סל שירותים ייחודי לילדים נפגעי איבה
26.11.2014 : 7.3 מקדמת שיקום - אלמנים אלמנות 28.01.13
26.11.2014 : 7.2 מקדמת שיקום - נפגעי עבודה 28.1.13
22.05.2014 : 9. מענקים מיוחדים 1.4.2014
21.05.2014 : תיקון לחוזר משותף שיקום - הה - 9 2013 (5)
21.05.2014 : נהלי עבודה בשיקום תעסוקתי לעיוורים ולקויי ראיה בעלי תעודת עיוור
29.01.2013 : קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה
28.01.2013 : מענק מיוחד לנכים נפגעי עבודה
28.01.2013 : מקדמת שיקום - נכים כלליים 28.01.13