מס' חוזר:
תנאי הזכאות לקביעת עילת מעצר בית ועילת מפקח על מעצר בית
שם מינהל:
גמלאטת
שם אגף:
הבטחת הכנסה
מאשר:
אורנה ורקוביצקי
תפקיד:
מנהלת אגף הבטחת הכנסה וס/סמנכ"ל גמלאות
תאריך פרסום:
26/07/2010
 
26.07.2010
לצפיה בפורמט PDFעילת זכאות.pdf