שירותים מיוחדים לנכים

 ItemsList

01.07.2020 : חוזר 2007 - המשך הנחיות נוהל קורונה + שבתת עובדים סוציאלים (002)
15.03.2020 : חוזר 205 - נוהל חירום – התפשטות הנגיף קורונה
16.06.2019 : חוזר נכות 2001 מתן זכאות בשיעור 188 דיסאוטונומיה ללא מערכת
07.08.2016 : חוזר מנכל ללא נוכחות
02.06.2016 : חוזר נכות 1958- הגשת תביעה באינטרנט
28.02.2016 : מצגת מנכל יום הנכה הבינלאומי- כנס עמותות 1.12.15
28.02.2016 : מצגת המשנה למנכל יום הנכה- כנס עמותות 1.12.15
28.02.2016 : חוזר נכות 1951 שינויים במבחן הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים - ללא מערכת ממוחשבת
24.02.2016 : חוזר נכות מספר 1947 - שהות בחול הפצת מידע
22.02.2016 : חוזר נכות 1926- קביעת זכאות בשיעור 50 ללא נוכחות לחולים אונקולוגיים
01.11.2015 : חוזר 1964 - נוהל עבודה עם השירות לעיוור במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים- ללא מערכת
05.08.2015 : חוזר 1972 - העלאת קצבאות שירותים מיוחדים וילד נכה, ותוספת חדשה לקצבה לנכים מונשמים, בעקבות עדכון שכר המינימום
29.12.2014 : חוזר נכות 1940 - חוזר תעודת נכה חדשח
02.12.2014 : שיתוף פעולה עם עמותת פרקינסון בישראל
11.06.2014 : קצבת שירותים מיוחדים לזוג עיוורים שנישאו
21.05.2014 : שיעורי גמלאות נכות לחודש ינואר 2014
21.05.2014 : עדכון ופרשנות ליציאה לחול בילד נכה ושרמ ואלמנה בת קצבה בשרמ מיוחד
01.04.2014 : חוזר נכות מספר 1929 -בדיקת זכאות עקרונית למי שנמצא באומנה או במוסד
30.03.2014 : חוזר נכות 1926- קביעת זכאות בשיעור 50 ללא נוכחות לחולים אונקולוגיים עדכון טיפול ורידי 12014
05.02.2014 : הסכם בדבר תשלום תוספת חד–פעמית לזכאים לקצבה מיוחד ת
20.11.2013 : חוזר נכות 1932- סעיף ניידות בשרמ למשתמשים בכיסאות גלגלים ממונעים
14.02.2013 : חוזר נכות 1927- מתן זכאות לגמלת שירותים מיוחדים החל מהיום ה- 31 לאור תיקון חקיקה