ילד נכה

31.10.2023 : קווים מנחים והנחיות לעניין קביעת זכאות לנכות כללית, שרותים מיוחדים, ילד נכה וניידות בתקופת מלחמת חרבות ברזל
03.08.2023 : קביעת זכאות לגמלת ילד נכה בגין העדר גף אחד או חוסר תפקוד מלא של גף אחד
24.07.2023 : קביעת זכאות לגמלה ילד נכה בגין מחלה ממארת והטיפול הניתן בה
14.06.2023 : זכאות לגמלה בגין שינויים בחומר הגנטי
13.06.2023 : הרחבת הזכאות לילדים עם תסמונות כרומוזומליות, ולילדים עם ריבוי ליקויים המזכים כל אחד בקצבה בשיעור 50 אחוז
07.05.2023 : קביעת זכאות לגמלה בגין לקות שפה ודיבור (סיוע בתקשורת)
08.03.2023 : תעודת נכה-הרחבת אוכלוסיית הזכאים לפטור מתור ופטור מתשלום עבור מלווה
10.08.2022 : אבחון והערכת תלות על סמך מסמכים וללא זימון התובע לוועדה רפואית בתביעות לנכות כללית, שירותים מיוחדים וילד נכה
05.07.2022 : זכאות בשיעור 112 אחוז לילדים עם 2 עילות המזכות כל אחת בשיעור 100 אחוז
22.06.2022 : אבחון רפואי לצורך קביעת זכאות לגמלת ילד נכה של ילדים בספקטרום האוטיסטי בהתאם להנחיות ה-DSM-5
06.03.2022 : גמלה בגין ״צורך בהשגחה״ אצל ילדים להם רגישות למזון
01.01.2022 : הרחבת הזכאות לילדים עם ריבוי ליקויים המזכים כל אחד בקצבה בשיעור 100 אחוז
01.01.2022 : העלאת קצבאות שירותים מיוחדים וילד נכה ותוספת למונשמים
01.07.2021 : העברת מידע באופן ממוחשב למס הכנסה לצורך קבלת הטבות ממס
01.11.2020 : חוזר מסירת מידע להורה
01.07.2020 : חוזר 2007 - המשך הנחיות נוהל קורונה + שבתת עובדים סוציאלים (002)
15.03.2020 : חוזר 205 - נוהל חירום – התפשטות הנגיף קורונה
02.01.2020 : חוזר 2004- מתן זכאות זמנית לפגים שטרם הגיעו לגיל 3 חודשים מתוקן
16.06.2019 : חוזר נכות 2001 מתן זכאות בשיעור 188 דיסאוטונומיה ללא מערכת
28.02.2019 : חוזר נכות 1999 תסמונות כרומוזומליות מעודכן 28.02.19
04.12.2018 : חוזר נכות 1999 תסמונות כרומוזומליות
04.12.2018 : חוזר נכויות ילד נכה מספר חוזר 2000 - שינוי נוסח תקנות ילד נכה - השגחה חלקית והשגחה מלאה
24.06.2018 : חוזר 1999- קצבת ילד נכה לילדים עם תסמונת דאון (002)
05.12.2016 : חוזר נכות 1989 הגדלת קצבת ילד נכה- טיפול רפואי קבוע ללא מערכת
04.12.2016 : חוזר נכות 1990 אופן קביעת הזכאות לפעוטות עם מנת תפקוד נמוכה (DQ62 ומטה)
26.10.2016 : קביעת זכאות לילד נכה לילדים עם גידולי עיניים (רטינובלסטומה) המקבלים טיפול ציטוטוקסי
07.08.2016 : חוזר מנכל ללא נוכחות
07.07.2016 : חוזר 1983 - מענק פטירה בילד נכה
04.07.2016 : חוזר נכות 1982 - גמלת ילד נכה לילדים עם סכרת נעורים התלויה באינסולין
02.06.2016 : חוזר נכות 1958- הגשת תביעה באינטרנט
28.02.2016 : מצגת מנכל יום הנכה הבינלאומי- כנס עמותות 1.12.15
28.02.2016 : מצגת המשנה למנכל יום הנכה- כנס עמותות 1.12.15
24.02.2016 : חוזר נכות מספר 1947 - שהות בחול הפצת מידע
22.02.2016 : חוזר נכות 1978 - אופן קביעת הזכאות לילדים עם אלרגיה למזון, שיעור הזכאות פירוט האפשרות לעניין קביעת זכאות על סמך מסמכים
04.02.2016 : חוזר נכות 1978 - אופן קביעת הזכאות לילדים עם אלרגיה למזון, שיעור הזכאות פירוט האפשרות לעניין קביעת זכאות על סמך מסמכים
18.01.2016 : אופן קביעת הזכאות לילדים עם אלרגיה למזון, שיעור הזכאות פירוט האפשרות לעניין קביעת זכאות על סמך מסמכים
02.11.2015 : חוזר 1968- אופן קביעת הזכאות לילדים עם סכרת, שיעור הזכאות וריענון לעניין קביעת זכאות על סמך מסמכים
01.11.2015 : חוזר 1964 - נוהל עבודה עם השירות לעיוור במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים- ללא מערכת
05.08.2015 : חוזר 1972 - העלאת קצבאות שירותים מיוחדים וילד נכה, ותוספת חדשה לקצבה לנכים מונשמים, בעקבות עדכון שכר המינימום
19.07.2015 : חוזר 1969 - יותר מילד נכה אחד במשפחה
02.07.2015 : חוזר 2028 - אופן קביעת הזכאות לילדים עם סכרת, שיעור הזכאות וריענון לעניין קביעת זכאות על סמך מסמכים
31.03.2015 : חוזר 1963 - אופן קביעת זכאות לילדים החולים במחלות שריר ניווניות פרוגרסיביות והאפשרות לקבוע זכאות על סמך מסמכים
18.03.2015 : חוזר 1958 - קביעת זכאות לילדים עם סי פי על סמך מסמכים בהתאם לרמה התפקודית
19.01.2015 : חוזר נכות מס' 1960 - נכויות ילד נכה הגדלת שיעור זכאות לילדים התלויים לחלוטין
29.12.2014 : חוזר נכות 1940 - חוזר תעודת נכה חדשח
29.06.2014 : חוזר נכות 1952 - אוטיזם PDD עדכון DSMV 01042014
28.05.2014 : חוזר נכות 1709 (יעוץ רפואי 11) גמלת ילד נכה - ניגוד עניינים אצל הרופא המאבחן
28.05.2014 : חוזר נכות 1749- ייזום טיפול בבדיקת זכאות לקצבת נכות לקצבת שירותים מיוחדים לילד נכה שמלאו לו 18
28.05.2014 : חוזר נכות 1771- החלטה על סמך מסמכים מעקבים וחידושי דיון לילדים נכים (חוזר יעוץ רפואי 25)
28.05.2014 : חוזר נכות 1811 - גמלת ילד נכה - זכאות בשל תסמונת נדירה
28.05.2014 : המשך זכאות עד גיל 10 לילדים עם סכרת 072012
31.03.2014 : חוזר נכות (ילד נכה) מספר 1916- בדיקה ללא נוכחות לילד נכה
18.12.2013 : חוזר נכות 1929-בדיקת זכאות עקרונית למי שנמצא באומנה או במוסד
28.10.2013 : חוזר נכות 1825 - אוטיזם PDD מעודכן 28.10.13
24.10.2013 : חוזר נכויות ילד נכה 1906 הגדלת הזכאות למי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת
28.07.2013 : חוזר נכות (ילד נכה) - 1840 שינויים בתקנות ילד נכה - תקנות אורנוי
14.02.2013 : חוזר 1913- תשלום תוספת לימודים למקבלי קצבת ילד נכה
14.02.2013 : חוזר נכות ילד נכה מס' 1917 תשלום קצבת ילד נכה לילד המאושפז בשל ליקוי נפשי
14.02.2013 : חוזר 1918- עילות זכאות חדשות לקצבת ילד נכה