האמנות הקיימות וענפי הביטוח הכלולים בהן


מדינת ישראל חתומה על אמנות רחבות בתחום הביטוח הסוציאלי עם המדינות הבאות: אוסטריה, אורוגואי, איטליה, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, סלובקיה, פולין, פינלנד, צ'כיה, צרפת, רומניה, רוסיה, שבדיה ושוויץ.

עם קנדה חתומה מדינת ישראל על אמנה מצומצמת בלבד.
לתשומת לבך, קיים הסכם ידידות וספנות בין מדינת ישראל לארצות הברית. הסכם זה אינו הסכם בתחום הביטחון הסוציאלי.

א. אמנות רחבות

הזכויות שהאמנות מקנות, מפורטות בחוברות ההסברה שלנו.

המדינה תאריך כניסת האמנה לתוקף מי מבוטח

 

שכיר

עצמאי

מי שכפוף לתחיקת מדינת האמנה

פליט וחסר נתינות

בני משפחה

אוסטריה

1.12.1974

כן

כן

כן​

כן

כן

אורוגואי 

1.11.1999

כן

כן

כן​

 לא

כן

איטליה​1.12.2015​ כן כןכן​ כןכן​
בולגריה​ 1.9.2009כן​​כן​כןכן​​כן
בלגיה

1.6.2017 

כן

 כן

כן​

כן 

כן

בריטניה 

1.11.1957

כן

כן

כן​

 לא

כן

גרמניה 

1.5.1975

כן

כן

כן​

כן

כן

דנמרק

1.4.1996

כן

כן

כן​

כן

כן

הולנד

1.11.1963

כן

כן

​כן

כן

כן

נורבגיה​​1.4.2008כן​כן​כן​כן​כן​
סלובקיה 1.1.2012כן​כן​כן​כן​כן​
פולין​1.5.2021​כן​​כןכן​לא​כן​

פינלנד

1.9.1999

כן

כן

​כן

כן

כן

צ'כיה 

1.7.2002

כן

כן

​כן

כן

כן

צרפת 

1.10.1966

כן

 לא

לא​

 לא

כן

רומניה​1.1.2013כן​כן​כן​כן​כן​
רוסיה1.10.2017​​כן​כןכן​כן​כן​

שבדיה

1.7.1983

כן

כן

כן​

כן

כן

שוויץ

1.10.1985

כן

כן

כן

כן

כן


המדינה תאריך כניסת האמנה לתוקף ענפי הביטוח הכלולים באמנה

 

אזרח ותיק 

שאירים

נכות
(לא כולל ילד נכה)

אמהות

נפגעי עבודה

ילדים

אבטלה

אוסטריה

1.12.1974 

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

אורוגואי

1.11.1999

כן

כן

כן

כן

כן

לא

 לא

איטליה​1.12.2015​ כן כן כןלאלאלא​​לא
בולגריה​ 1.9.2009כן​​כןכן​​כןכן​לא​לא​
בלגיה

1.6.2017

כן

כן

 כן

 לא

כן

 כן

 לא

בריטניה

1.11.1957

כן

כן

 לא

כן

כן

כן

 לא

גרמניה

1.5.1975 

כן

כן

כן

כן

כן

לא

לא

דנמרק

1.4.1996 

כן

כן

כן

כן

כן

כן

לא

הולנד

1.11.1963 

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

נורבגיה​1.4.2008כן​​כן​כןכן​כן​כן​לא​
סלובקיה​1.1.2012​​כן​כןכן​לא​כן​​כןלא​
פולין​1.5.2021​כן​כן​כן​כן​כן​לא​לא​

פינלנד

1.9.1999

כן

כן

כן

כן

כן

כן

לא

צ'כיה

1.7.2002 

כן

כן

כן

כן

כן

כן

לא

צרפת

1.10.1966

כן

כן

לא

כן

כן

כן

 לא

רומניה​​1.1.2013​כן​כןכן​לא​לא​כן​לא​
רוסיה​1.10.2017​כן​​כןכן​כן​​כןכן​לא​

שבדיה

1.7.1983

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

שוויץ

1.10.1985 

כן

כן

כן

 לא

 לא

 לא

לא

ב. אמנה מצומצמת

קנדה (למעט חבל קוויבק)

תאריך כניסת האמנה לתוקף: 1.9.2003
מה כלול באמנה: האמנה מסדירה מניעת כפל תשלום דמי ביטוח לתושבי שתי המדינות, כולל הנושא של עובדים מוצבים.