על מי חלות האמנות?


האמנות לביטחון סוציאלי חלות על תושבי ישראל ועל אזרחי המדינות שעמן חתמה ישראל על אמנות, הנמנים עם אחת מהקבוצות הבאות:
א. תושב/ת ישראל, שעובר להתגורר באופן זמני במדינה שעמה יש לישראל אמנה לביטחון סוציאלי.
ב. תושב מדינה אחרת, שעמה יש לישראל אמנה לביטחון סוציאלי, שעובר להתגורר בישראל לצורך עבודה.
ג. מי שהיה  תושב/ת ישראל וצבר תקופת ביטוח בארץ, ועבר להתגורר במדינה שעמה יש לישראל אמנה.
ד. תושב/ת ישראל שעלה לארץ ממדינה שעמה יש לישראל אמנה לביטחון סוציאלי, וצבר שם תקופות ביטוח.