חדש - נחתמה אמנה חדשה עם בלגיה


בתאריך 1.6.2017 נכנסה לתוקף אמנה חדשה לביטחון סוציאלי בין מדינת ישראל לבלגיה. אמנה זו מחליפה את האמנה הישנה שנחתמה בשנת 1973.

האמנה מבטיחה רציפות ושמירת זכויות בתחום הביטחון הסוציאלי למבוטחים, אזרחי ותושבי שתי המדינות, העוברים ממדינה למדינה למטרת מגורים זמניים או מגורי קבע, בענפי הביטוח הבאים: זקנה (אזרח ותיק), שאירים, נכות, נפגעי עבודה וילדים.


זכויות במסגרת האמנה:

  • האמנה חלה על עובדים שכירים וגם על עובדים עצמאים, ומעניקה להם זכויות לגמלאות ופטור מתשלום כפל דמי ביטוח.
  • האמנה מסדירה פטור מתשלום כפל דמי ביטוח לאומי לתושבי מדינת ישראל העובדים בבלגיה, לפרקי זמן מוגדרים.
  • אם אתה מקבל קצבת אזרח ותיק (זקנה) מישראל, תמשיך לקבל אותה ללא הגבלת זמן, כל עוד אתה מתגורר בבלגיה. ניתן לקבל את הקצבה לחשבון הבנק שלך בישראל או בבלגיה, לפי בחירתך.
  • באמנה החדשה ניתן לצרף תקופות ביטוח בין שתי המדינות, כאשר לא הושלמה תקופת אכשרה לקצבאות זקנה (אזרח ותיק) ושאירים.

שימו לב, האמנה אינה חלה על חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולפיכך אינה מזכה בפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות.

לטופס הגשת בקשה לקבלת קצבת זקנה מבלגיה במסגרת האמנה לחצו כאן
לטופס הגשת בקשה לקבלת קצבת שאירים מבלגיה במסגרת האמנה לחצו כאן