הזכויות שלך על פי האמנות


ישראל חתומה על אמנות בנושא ביטחון סוציאלי עם מדינות שונות. האמנות נוצרו כתוצאה של משא ומתן בין שתי המדינות והן הותאמו לחוקים של כל צד. מסיבה זאת, כל אמנה ייחודית ושונה משאר האמנות.

לתשומת ליבך, החוברות הבאות מונגשות: אוסטריה, אורוגואי, איטליה, בריטניה, דנמרק, פינלנד, צ'כיה, קנדה, רומניה ורוסיה. יתר חוברות ההסברה נמצאות בשלבי עדכון לקראת הנגשתן לציבור הרחב.

להורדת טפסים על פי האמנות הבינלאומיות


להלן פירוט האמנות:

  
  
חוברת הסברה אמנת אוסטריה.pdfחוברת הסברה אמנת אוסטריה
חוברת הסברה אמנת אורוגאי.pdfחוברת הסברה אמנת אורוגאי
חוברת הסברה אמנת איטליה.pdfחוברת הסברה אמנת איטליה
חוברת הסברה אמנת בולגריה.pdfחוברת הסברה אמנת בולגריה
חוברת הסברה אמנת בלגיה.pdfחוברת הסברה אמנת בלגיה
חוברת הסברה אמנת בריטניה.pdfחוברת הסברה אמנת בריטניה
חוברת הסברה אמנת גרמניה.pdfחוברת הסברה אמנת גרמניה
חוברת הסברה אמנת דנמרק.pdfחוברת הסברה אמנת דנמרק
חוברת הסברה אמנת הולנד.pdfחוברת הסברה אמנת הולנד
חוברת הסברה אמנת נורבגיה.pdfחוברת הסברה אמנת נורבגיה
חוברת הסברה אמנת סלובקיה.pdfחוברת הסברה אמנת סלובקיה
חוברת הסברה אמנת פולין.pdfחוברת הסברה אמנת פולין
חוברת הסברה אמנת פינלנד.pdfחוברת הסברה אמנת פינלנד
חוברת הסברה אמנת צכיה.pdfחוברת הסברה אמנת צכיה
חוברת הסברה אמנת צרפת.pdfחוברת הסברה אמנת צרפת
חוברת הסברה אמנת קנדה.pdfחוברת הסברה אמנת קנדה
חוברת הסברה אמנת רומניה.pdfחוברת הסברה אמנת רומניה
חוברת הסברה אמנת רוסיה.pdfחוברת הסברה אמנת רוסיה
חוברת הסברה אמנת שבדיה.pdfחוברת הסברה אמנת שבדיה
חוברת הסברה אמנת שוויץ.pdfחוברת הסברה אמנת שוויץ
חוברת הסברה לחוק הגיטאות.pdfחוברת הסברה לחוק הגיטאות