שיעור התשלום


95% מהסכום הכולל של עלות האבזרים והתקנתם ברכב, לפי מחירון המוסד לביטוח לאומי, אבזרים לרכב פרטי או לפי העלות בפועל - לפי הנמוך מביניהם.