ביצוע התשלום


תשלום הסיוע מתבצע בשלבים. התשלום הסופי מותנה ב:

  • בדיקת הרכב לאחר האבזור בְּמכון שאושר על-ידי משרד התחבורה.
  • רישום האבזרים שהותקנו ברכב ברשיון הרכב.
  • לנוהג בעצמו - בדיקת הרכב לאחר האבזור במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, וקבלת אישור המכון שהאבזרים הותקנו כהלכה ומשמשים את המוגבל בניידות כנדרש.