טיפ בנושא הלוואה לרכישה ולהתקנה ברכב לאבזרים מיוחדים


מוגבל בניידות המקבל סיוע במימון אבזרים מתחייב לבטח את האבזרים במלא ערכם לפי יום הרכישה, ולשעבד את פוליסת הביטוח לטובת המוסד לביטוח לאומי. 
קצבת הניידות המשולמת עבור רכב לאבזרים מיוחדים כוללת גם מרכיבבעבור ביטוח מקיף של האבזרים במלוא ערכם - נכון ליום ההתקנה.