סיוע חוזר


מי שעונה על כל תנאי הזכאות למתן ההלוואה, יכול להגיש בקשה להלוואה נוספת לרכישת אבזרים אחת לחמש שנים.
בנסיבות מיוחדות אפשר לשקול מתן הלוואה לרכישת אבזרים ברכב לאבזרים מיוחדים עוד לפני שחלפו חמש שנים.

מוגבל בניידות שקיבל הלוואה מיוחדת לרכישת אבזרים, יהיה זכאי להלוואה עומדת להחלפת רכבו  בתום 60 חודשים ממועד קבלת ההלוואה העומדת שניתנה לרכישת הרכב שבו הותקנו האבזרים.