שיעור ההלוואה


סכום ההלוואה הוא בשיעור של 95% מערך האבזרים שאושרו על-ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ושהותקנו ברכב, והוא מבוסס על מחירון אבזרים שערך הביטוח הלאומי, ובו נקבע מחיר ממוצע לכל אביזר. הסיוע ניתן לנוהג בעצמו ולמי שאחר נוהג בעבורו, בין שמדובר בסיוע ראשון ובין שבסיוע חוזר. בכל מקרה הסיוע ניתן בעבור אבזרים חדשים בלבד.
 

ההלוואה תהפוך למענק בתום חמש שנים, אלא אם כן המוסד דרש להחזירה קודם לכן.