תנאי הזכאותמוגבל בניידות המקבל קצבת ניידות, יהיה זכאי להלוואה מיוחדת לרכישת אבזרים אם הוא עונה על התנאים העיקריים האלה: 

  • הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו. 
  • המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שהרכב המתאים לו הוא רכב לאבזרים מיוחדים, וכן קבע מהם האבזרים שהוא זקוק להם לצורך נהיגה או הסעה ברכב. 
  • הוא אינו זכאי לפי כל חוק או הסדר אחר לקבל אבזרים מסוג האבזרים המיוחדים או מענק לרכישת אבזרים ולהתקנתם ברכב, ואם הוא זכאי - בחר לקבל את ההלוואה במסגרת הסכם הניידות. 
  • הוא או האפוטרופוס שלו או מורשה נהיגה חתמו על כתב התחייבות, ובו התחייבו, בין השאר, לבטח את האבזרים במלוא ערכם, כפי שהיה ביום שבו הותקנו ברכב, וכל עוד המוגבל בניידות מחזיק ברכב.