סיוע חוזר


הלוואה לרכישת מתקן הרמה תינתן פעם בחמש שנים, אם המוגבל בניידות עונה על תנאי הזכאות. בנסיבות מיוחדות אפשר לשקול מתן הלוואה לרכישת מתקן הרמה עוד לפני שחלפו חמש שנים מיום מתן ההלוואה הקודמת לרכישת מתקן הרמה. ההלוואה תהפוך למענק בתום חמש שנים (אלא אם כן דרש המוסד החזר של ההלוואה עוד בטרם חלפו חמש שנים כאמור).