שיעור הסיוע


הלוואה לרכישת מתקן הרמה לכיסא גלגלים בסכום השווה ל-95% ממחיר מתקן ההרמה (שנרכש בפועל), כולל עלות התקנתו והמסים החלים עליו, עד לסכום מקסימלי של 20,409 ש"ח (כולל מע"מ).
או:
הלוואה לרכישת זרוע או רובוט המסייעים בנשיאת כיסא הגלגלים לתא המטען של הרכב, בסכום השווה ל-95% ממחיר הזרוע או הרובוט שנרכשו בפועל, כולל עלות התקנתם והמסים החלים עליהם, עד לסכום מקסימלי של 37,297 ש"ח (כולל מע"מ).

הלוואה בסכומים האלה תינתן עבור רכישת מתקן הרמה, זרוע או רובוט, שחשבונית המס עבור רכישתם והתקנתם תונפק על ידי החברה.

הסכומים מתעדכנים מעת לעת (עדכון אחרון - ינואר 2020).