תנאי זכאות


מוגבל בניידות יהיה זכאי לסיוע ברכישת מתקן הרמה, אם הוא עונה על התנאים העיקריים האלה:
1. הוא זכאי לקצבת ניידות ביום הגשת הבקשה להלוואה לרכישת מתקן הרמה.
2. הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
3. ברשותו ובבעלותו רכב מתאים להתקנת מתקן הרמה, והוא רכש מתקן הרמה, שמתאים לרכב שברשותו ובבעלותו. 
4. הוא אינו זכאי לפי כל חוק או הסדר אחר לקבל מתקן הרמה או מענק לרכישת מתקן הרמה, ואם הוא זכאי - בחר לקבלו במסגרת הסכם הניידות.
5. הוא לא קיבל מתקן הרמה או הלוואה לרכישת מתקן הרמה, ואם קיבל - חלפו חמש שנים מיום קבלת המתקן או הסיוע כאמור.