טיפ בנושא הלוואה מקרן הלוואות לקונה רכב חדש


מוגבל בניידות שהוועדה לגודל רכב קבעה שהרכב המתאים לו הוא רכב לאבזרים מיוחדים, אך ברצונו לרכוש רכב פרטי, צריך לבקש זאת בזמן שהוועדה מתקיימת; הוועדה תקבע אם אכן גם רכב פרטי מתאים לו ומהו הרכב הפרטי המגיע לו.
במקרים אלו, יהיה המוגבל בניידות זכאי להלוואה מקרן הלוואות לצורך רכישת הרכב הפרטי. גובה ההלוואה ייקבע בהתאם לרכב שנקבע בוועדה או הרכב הנרכש, לפי הסכום הנמוך מבין השניים.