שעבוד הרכב


כדי להקל על אוכלוסיית המוגבלים בניידות, החל ב-3.7.2016.
בוטלה הדרישה הגורפת לשעבד רכבים לאבזרים מיוחדים לטובת הביטוח לאומי.

דרישת השעבוד תתבצע רק במקרים האלה:

  •  מי שרוכש רכב חדש עם הלוואה עומדת מהביטוח הלאומי ועם הלוואת מימון מהבנק, ונדרש מהבנק לשעבד את הרכב בשעבוד ראשון, יידרש לשעבד את הרכב שעבוד שני לטובת הביטוח לאומי.
  •  מי שזכאי להלוואה עומדת ולהלוואה מקרן הלוואות לרכישת רכב פרטי/מסחרי שאינו רכב לאבזרים מיוחדים.
  •  במקרים חריגים בלבד בהם החליט פקיד תביעות כי נסיבות המקרה מחייבות לדרוש מהמוגבל בניידות לשעבד את הרכב.