שיעור ההלוואה


לרוכש רכב לאבזרים מיוחדים

לרכב ראשון - 80% מערך הרכב הנרכש או הרכב הקובע ללא מסים, לפי הזול מביניהם.

להחלפת רכב - מלוא ההפרש שבין הרכב הנמכר לבין הרכב הקובע ללא מסים, ולא יותר מ–80% מערך הרכב החדש. אם המוגבל בניידות חייב בהחזר הלוואה עומדת, יוחזר לו הסכום שהחזיר.
ההלוואה ניתנת בכל החלפה והופכת למענק בתום חמש שנים מיום שניתנה. 

 

לרוכש רכב פרטי

 

ההלוואה לזכאים לרכוש רכב פרטי ניתנת פעם אחת בלבד ובאחד מן המקרים האלה:
1. קניית רכב ראשון - שיעור ההלוואה נע בין 20%-80%. ההלוואה (בשיעור 20%) מוחזרת בתשלומים  והיתרה הופכת למענק בתום חמש שנים.
2. קניית רכב שאינו רכב ראשון - ההלוואה למחליף ניתנת בתנאי שחלפו חמש שנים מיום קבלת ההלוואה העומדת הקודמת. שיעור ההלוואה הינו 20%.
הלוואה זו מוחזרת בתשלומים ואין מענק.