תנאי הזכאות


 

הלוואה לזכאים לרכוש רכב לאבזרים מיוחדים ניתנת למי שעונה על כל התנאים הבאים:  

1. ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
2. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שדרוש לו רכב לאבזרים מיוחדים.
3. הוא איננו זכאי לסיוע במימון מחיר הרכב ממחלקת השיקום, ואם זכאי - בחר לקבלו בניידות.
4. הוא חתם על כתב התחייבות ובו התחייב:
א. לרכוש רכב שניתן להיכנס לתוכו בישיבה בכיסא גלגלים, או שניתן לנהוג בו בישיבה בכיסא גלגלים.
ב. להתקין ברכב את כל האבזרים שעליהם המליץ המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ולהמציא אישור שניתן לבצע זאת ברכב שיירכש לפני הזמנת הרכב.


מוגבל בניידות שזכאי להלוואה מקרן ההלוואות לרכישת רכב פרטי

 וועדה לגודל רכב קבעה כי יש עילה לרכב אביזרים מיוחדים, אך המוגבל בניידות במהלך הוועדה בחר ברכב פרטי.


ההלוואה מקרן הלוואות לזכאים ניתנת באחד מן המקרים האלה: 

1. זו קניית רכב ראשון. 
2. חלפו חמש שנים מיום קבלת ההלוואה העומדת הקודמת. 
3. אושרה הלוואה עומדת להחלפת רכב בטרם עת, מפני שהמכון הרפואי קבע, שיש למוגבל בניידות הגבלות חדשות בנהיגה, שאינן מאפשרות לו להוסיף ולהשתמש ברכב שברשותו.  
4. המוגבל בניידות קיבל הלוואה עומדת כמי שאין לו רשיון נהיגה, ואחר כך נעשה בעל רשיון נהיגה, ונזקק לרכב גדול יותר מהרכב שברשותו.