זכות הנהיגה ברכב


מוגבל בניידות רשאי להרשות לכל אדם לנהוג ברכבו, בתנאי שהוא עצמו יימצא ברכב בעת הנהיגה.
אולם הביטוח הלאומי רשאי, לפי בקשת המוגבל בניידות, לאשר לקרוב משפחה או למטפל לנהוג ברכב גם כשהמוגבל בניידות אינו נמצא ברכב (מורשה נהיגה)
.