טיפ בנושא הלוואה עומדת לקונה רכב ראשון/ להחלפת רכב


אין לשעבד, למשכן, להטיל עיקול או להשתמש ברכב כערובה לכל חוב, אלא לאחר קבלת אישור מהמוסד לביטוח לאומי. ללא קבלת האישור מראש, יידרש המוגבל בניידות להחזיר את ההטבות שקיבל מכוח הסכם ניידות.