מוגבל בניידות שזקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו


מוגבל בניידות יהיה זכאי לרכב לאבזרים מיוחדים אם הוא עונה על התנאים האלה:
1. הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
2. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע שהרכב המתאים לו ביותר הוא רכב לאבזרים מיוחדים.