מסמכים נלווים בתביעה להלוואה עומדת להחלפת רכב


  1. צילום של רשיון רכב בתוקף.
  2. צילום של פוליסת ביטוח מקיף בתוקף.