רכב משותף לשני מוגבלים בניידות


שני מוגבלים בניידות או יותר יכולים לקבל הלוואה עומדת לכיסוי המסים על רכב משותף אחד בלבד, רק אם הם קרובי משפחה (בן/בת זוג, בן/בת ובני זוגם, אב, אם, לרבות הורה מאמץ וחורג, אח או אחות, סב או סבה), ועונים על אחד מן התנאים האלה:
1. אם רק לאחד מהם יש רשיון נהיגה, או שאין להם רשיון נהיגה כלל, והם מבקשים שמורשה נהיגה משותף ינהג בעבורם - עליהם להתגורר באותה הדירה.
2. אם לשניהם יש רשיון נהיגה - עליהם להתגורר באותו הבניין.