שיעורי ההלוואה העומדת


מוגבל בניידות רשאי לקנות באמצעות ההלוואה העומדת כל רכב לפי בחירתו, בתנאי שהרכב יכלול את כל האבזרים שקבע המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
סכום ההלוואה העומדת המלאה יהיה כסכום המיסים החלים על  רכב קובע (סוג הרכב ונפח המנוע של הרכב שעל פיו מחושבת ההלוואה העומדת) שאושר למוגבל בניידות, אך לא יותר מסכום המיסים החלים על הרכב שקנה.
שיעור ההלוואה העומדת נקבע לפי אחוז המוגבלות בניידות ואם המוגבל בניידות בעל ירשיון נהיגה או חסר רישיון נהיגה.
לעתים נקבע רכב קובע על-פי החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.


סוג הזכאי​שיעור המוגבלות בניידות באחוזים מהלוואה עומדת מלאה​רכב קובע לפיו נקבע הסכום​שיעור ההלוואה עומדת
בעל רישיון נהיגה​100% והוא עונה על תנאים נוספים*עד 2,000 סמ"ק​100%​
99%-80%עד 1,800 סמ"ק​100%​
79%-40%​עד 1,300 סמ"ק​40%- 79% (כשיעור המוגבלות בניידות)​
חסר רישיון נהיגה​100%-80%​עד 1,300 סמ"ק​75%​
79%-60%​עד 1,300 סמ"ק​45% -75% (בשיעור 75% משיעור המוגבלות בניידות)​
לזכאים לרכב משותף אחד- שני קרובי משפחה בעלי רשיונות נהיגה, המתגוררים באותו בניין.​40% ויותר​רכב קובע בעל נפח המנוע הגדול מבין השניים.  ​צירוף האחוזים מההלוואות העומדות המלאות שהיו ניתנות לכל אחד בנפרד, ובלבד שהמקסימום המתקבל מצירוף זה לא יעלה על 100%​
לזכאים לרכב משותף אחד- קרובי משפחה המתגוררים באותה הדירה, ורק לאחד מהם יש רישיון נהיגה, או לשניהם אין רישיון נהיגה.​

40% ויותר לבעל רישיון נהיגה.

60% ויותר לחסר רישיון נהיגה.​

רכב קובע בעל נפח מנוע הגדול מבין השניים​צירוף האחוזים מההלוואות העומדות המלאות שהיו ניתנות לכל אחד בנפרד, ובלבד שהמקסימום המתקבל מצירוף זה לא יעלה על 100%​
לזכאים לרכב משותף אחד- שני אחים או יותר המתגוררים באותה הדירה, שעדיין לא מלאו לשניהם או לאחד מהם שלוש שנים (ובתנאי שלשני לא מלאו 18 שנים).​

80% ויותר למי שטרם מלאו לו שלוש שנים,

60% ויותר למי שמלאו לו שלוש שנים.​

1,800 סמ"ק​100%​
אם לשניהם מלאו שלוש שנים ועדין לא מלאו להם 18 שנים.​60% ויותר, לכל אחד מהם.​1,800 סמ"ק​צירוף האחוזים מההלוואות העומדות המלאות שהיו ניתנות לכל אחד בנפרד, ובלבד שהמקסימום המתקבל מצירוף זה לא יעלה על 100%
אם לאחד מהם מלאו 18 שנים, ואין לו רישיון נהיגה. ולשני מלאו שלוש שנים, או טרם מלאו לו שלוש שנים.​

60% ויותר- למי שמלאו לו 18 שנים.

60% ויותר- למי שמלאו לו שלוש שנים.

80% ויותר- למי שטרם מלאו שלוש שנים.

1,300 סמ"ק​

צירוף האחוזים מההלוואות העומדות המלאות שהיו ניתנות לכל אחד בנפרד, ובלבד שהמקסימום המתקבל מצירוף זה לא יעלה על 100%

מוגבל בניידות שהרכב שהוא זכאי לו כמפורט למעלה, איננו מתאים לו מבחינה גופנית או בגלל הגבלותיו בנהיגה, והוא זקוק לרכב מיוחד.​

40% ויותר- אם יש לו רישיון נהיגה.

60% ויותר- אם אין לו רישיון נהיגה.​

סוג ודגם הרכב, שנקבע על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.​

לנוהג בעצמו- לפי אחוז המוגבלות בניידות.

לא נוהג- בשיעור 75% משיעור המוגבלות בניידות.

לרכב משותף- צירוף האחוזים מההלוואות העומדות המלאות שהיו ניתנות לכל אחד בנפרד, ובלבד שהמקסימום המתקבל מצירוף זה לא יעלה על 100%