שיעורי הפחת בשל השימוש ברכב, לזכאי להחלפת רכב


 

תקופת השימוש ברכב

אחוז ההפחתה מהסכום המוחזר של ההלוואה העומדת

12 חודשים

20%

24 חודשים

30%

27 חודשים

32.5%

30 חודשים

35%

33 חודשים

37.5%

36 חודשים

40%

39 חודשים

42.5%

42 חודשים

45%

45 חודשים

47.5%

48 חודשים

50%

52 חודשים

52.5%

56 חודשים

55%

60 חודשים

57.5%

64 חודשים

60%

68 חודשים

62.5%

72 חודשים

65%

76 חודשים

67.5%

80 חודשים

70%

84 חודשים

72.5%

88 חודשים

75%

92 חודשים

77.5%

8 שנים

80%

9 שנים

85%

10 שנים ויותר

90%

הערה: שיעור ההפחתה יוקטן ב-0.8% בעד כל חודש שמעבר ל-6 חודשים, שבו המוגבל בניידות לא השתמש ברכב.