שיעורי הפחת הנוסף בשל השימוש ברכב, לזכאי להחלפת רכב


באישור משרד האוצר בוצע שינוי בחישוב הפחת הנוסף למחליפים את רכבם שנרכש עם הלוואה עומדת, לרכב חדש עם הלוואה עומדת.

השיטה החדשה מבוססת על טבלה של שיעורי החזר קבועים ומדורגים שפוחתים בהתאם לתקופת השימוש ברכב, כך שההחזר מתאפס במועד ההחלפה הקבוע בחוק (כלומר, לאחר 42 חודשים יתאפס ההחזר לבעל רישיון נהיגה, לאחר 48 חודשים יתאפס ההחזר לחסר רישיון נהיגה, ולאחר 60 חודשים הוא יתאפס לרכב עם אבזרים מיוחדים).

שיעורי הפחת הנוסף (באחוזים) לזכאי להחלפת רכב בהתאם לתקופת השימוש ברכב

תקופת השימוש ברכב​נוהג  - רכב פרטי​לא נוהג - רכב פרטירכב לאבזרים מיוחדים
​6​82.14​83.75​85.75
1264.2967.5071.50
1852.4356.2562.25
2438.5745.0053.00
2732.1439.3848.38
3025.7133.7543.75
3319.2928.1339.13
3612.8622.5034.50
396.4316.8829.88
420.0011.2525.25
450.005.6320.63
480.000.0016.00
520.000.0010.67
560.000.005.33
600.000.000.00