שירותי גרירה


מוגבל בניידות שרכש רכב באמצעות הלוואה עומדת ומקבל קצבת ניידות, זכאי לשירותי גרירה, ללא רכב חלופי.

הביטוח הלאומי מעביר לחברת הגרירה דיווח על הזכאים לשירותי גרירה בתחילת כל רבעון. מי שנזקק לשירותי גרירה ופרטיו עדיין לא הועברו מהביטוח הלאומי לחברת הגרירה, יציין לפני מוקד הגרירה שמדובר ברכב שנרכש עם הלוואה עומדת מהביטוח הלאומי.
חברת הגרירה תבקש ממנו המחאה לעירבון, ולאחר בירור עם הביטוח הלאומי שקיימת זכאות לשירותי גרירה, לא תיגבה ההמחאה.

מ-10.05.22 תעניק חברת "שגריר שירותי דרך וגרירה" את שירותי הגרירה במקום חברת "ממסי שירותי דרך". 
מספר הטלפון של מוקד הפניות לשירותי הגרירה 8888*