שירותי גרירה


מוגבל בניידות שרכש רכב באמצעות הלוואה עומדת ומקבל קצבת ניידות, זכאי לשירותי גרירה, ללא רכב חלופי.

הביטוח הלאומי מעביר לחברת הגרירה דיווח על הזכאים לשירותי הגרירה בתחילת כל רבעון. מי שנזקק לשירותי הגרירה ופרטיו עדיין לא הועברו מהמוסד לביטוח לאומי לחברת הגרירה, יציין לפני מוקד הגרירה שמדובר ברכב שנרכש עם הלוואה עומדת מהביטוח הלאומי. חברת הגרירה תגבה ממנו המחאה לעירבון, ולאחר בירור עם הביטוח הלאומי שאכן קיימת הזכאות לשירותי הגרירה, לא תיגבה ההמחאה.

החל ב-1 בינואר 2014 חברת הגרירה המבטחת היא "זברה". מספר הטלפון של מוקד הפניות לשירותי הגרירה: 03-5105070 או 2113*.