תנאי זכאות לרכב בנפח מנוע עד 2,000 סמ"ק ל100% מוגבל בניידות


מוגבל בניידות בשיעור 100%, יהיה זכאי לרכב בנפח מנוע עד 2,000 סמ"ק, אם הוא עונה גם על התנאים האלה:

  • יש לו רישיון נהיגה בתוקף. 
  • הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים קבעה כי הוא מרותק לצמיתות לכיסא גלגלים או מסוגל ללכת רק בעזרת מכשירים אורתופדיים ארוכים על שתי רגליו.
  • הוא מוגבל בניידות משתכר במשך 21 חודשים מלאים, מתוך 24 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה.
  • הוא אינו נכה כמשמעו בחוק ביטוח נכות.
  • הוא לא קיבל הלוואה מקרן ההלוואות, או שחלפו חמש שנים ויותר מיום שקיבל את ההלוואה.