הגשת הבקשה


המבקש ללמוד נהיגה ברכב לאבזרים מיוחדים ימלא טופס תביעה להטבות בניידות. אפשר לשלוח את טופס הבקשה בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.