תנאי הזכאות


מוגבל בניידות בן 17 ומעלה רשאי להגיש בקשה ללימוד נהיגה אם הוא עונה על אחד מאלה:

א. אין לו רישיון נהיגה, ומתקיימים בו שני התנאים הבאים:

  • המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לא קבע שהוא פסול מלנהוג.
  • המכון הרפואי לבטיחות בדרכים המליץ לגביו על רכב לאביזרים מיוחדים.

או

ב. יש לו רישיון נהיגה, ומתקיים בו אחד מהתנאים האלה:

  • עליו לעבור מבחן שליטה ברכב לאביזרים מיוחדים והוא מבקש לקבל שיעורים לקראת המבחן.
  • המכון הרפואי לבטיחות בדרכים המליץ לגביו על רכב לאביזרים מיוחדים, ולפני הרכישה הוא מעוניין להתנסות בנהיגה ברכב זה.