מימון הוצאות אשפוז היולדת


מענק אשפוז

הביטוח הלאומי משלם את הוצאות האשפוז של היולדת, התשלום מועבר ישירות לבית החולים.

תנאי הזכאות

יולדת שזכאית למענק לידה, זכאית גם למימון הוצאות האשפוז.

במקרים הבאים את צריכה להגיע לסניף הביטוח הלאומי עד חודשיים לפני הלידה, כדי לבדוק אם את זכאית למימון האשפוז:
  • את או בן זוגך לא תושבי ישראל.
  • את עובדת זרה או אשת עובד זר.
אם את זכאית למענק אשפוז, אנו נשלח אישור על כך לבית החולים לאחר הלידה.

סכום המענק

סכום מענק האשפוז הוא 16,499 ש"ח (החל ב- 01.01.2024).
אם הילד נולד פג, בית החולים יקבל סכום נוסף עבור אשפוזו בסך 261,803 ש"ח (החל ב- 01.01.2024), בתנאי שמתקיימים שני התנאים האלה:
  1. משקל הילד הוא עד 1,750 גרם.
  2. הילד אושפז לפחות ארבעה ימים במחלקה לטיפול נמרץ יילודים.

לידה בחוץ לארץ

אם ילדת בחוץ לארץ או בבית חולים בישראל שאין לביטוח הלאומי הסכם עמו, את צריכה להגיש תביעה למענק אשפוז.

מימון הסעת היולדת באמבולנס

הביטוח הלאומי מממן את הוצאות ההסעה של יולדת, באמבולנס של מגן דוד אדום. התשלום מועבר ישירות למגן דוד אדום, והיולדת פטורה מהתשלום.
תנאי הזכאות:
  • היולדת זכאית למענק לידה.
  • הלידה התרחשה בבית החולים בתוך 3 ימים מיום ההסעה - יולדת שילדה בבית תהיה זכאית למימון, אם היא פונתה באמבולנס בתוך 24 שעות מרגע הלידה, ואושפזה ל-12 שעות לפחות.