קצבת לידה רב-עוברית


קצבת הלידה נועדה לסייע להורים שנולדו להם שלושה ילדים או יותר בלידה אחת.
הקצבה משולמת ליולדת באופן אוטומטי, בתוך חודש מיום הלידה לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים, ובלידה הראשונה - לחשבון הבנק שנמסר בבית החולים.
אם היולדת אינה בחיים, הקצבה תשלום לבן זוגה או לאפוטרופוס של הילדים.

תנאי זכאות

תוכלי להיות זכאית לקצבת לידה אם את עונה על כל התנאים הבאים:

  1. את זכאית למענק לידה.
  2. נולדו לך שלושה ילדים או יותר בלידה אחת.
  3. בתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים שלושה ילדים לפחות.

הורים מיועדים (פונדקאות) שימו לב, אם נולדו לכם שלושה ילדים או יותר בלידות סמוכות (בטווח של עד 98 יום בין לידה ללידה) אתם יכולים להיות זכאים לקצבת לידה. לדוגמה: בלידה ראשונה נולדו לכם תאומים ובטווח של עד 98 יום נולד לכם עוד ילד. לבדיקת זכאותכם לקצבה פנו לסניף הביטוח הלאומי.

סכום הקצבה

קצבת הלידה משולמת עבור 20 חודשים, החל מהחודש הראשון שלאחר הלידה.
עבור החודש הראשון שלאחר הלידה, הקצבה תשולם לפי מספר הילדים שהיו בחיים בתום 30 יום מיום הלידה. עבור כל אחד מ-19 החודשים שלאחר מכן הקצבה תשולם לפי מספר הילדים שהיו בחיים ב-1 באותו חודש, כשסכום הקצבה הולך ופוחת במהלך תקופת הזכאות, כמפורט בטבלה:

סכום הקצבה החל ב- 01.01.2024


מספר הילדים
חודש 1 עד 3חודש 4 עד 6חודש 7 עד 9חודש 10 עד 12חודש 13 עד 20
שלושה ילדים
12,710 ש"ח 9,930 ש"ח 7,944 ש"ח 5,958 ש"ח 3,476 ש"ח
ארבעה ילדים
16,881 ש"ח 13,406 ש"ח 10,923 ש"ח 7,448 ש"ח 4,369 ש"ח
חמישה ילדים
24,825 ש"ח 19,860 ש"ח 14,895 ש"ח 9,930 ש"ח 5,660 ש"ח