הטבות לאסיר ציון נכה


אסיר ציון נכה זכאי להשתתפות המוסד לביטוח לאומי בהוצאות ריפוי, אשפוז, החלמה, מכשירים רפואיים הקשורים בפגיעה שהוכרה.

 שיקום מקצועי, דמי הבראה בעד 7 ימים (בתוקף מ-8.6.92), מענק הטבות (בתוקף מ-8.99), וכן הנחה בתשלום מסי ארנונה (עד 66%).

 

טיפול רפואי

הטיפול הרפואי יינתן לאסיר ציון באמצעות קופות החולים ובתי החולים שהוסמכו לתת שירות רפואי עבור הליקויים שהוכרו על ידי הוועדה הרפואית.

יש זכאות להחזר בגין קניית אביזרים רפואיים הקשורים לפגיעה ושלא סופקו על-ידי קופת החולים, וכן אפשר לקבל החזר על טיפולי שיניים שקשורים לפגיעה.

לקבלת ההחזרים יש אפשרות לשלוח מסמכים וקבלות באמצעות האתר של המוסד לביטוח לאומי, מוקדי השירות בסניפים או בתיבות השירות בכניסה לסניף המוסד לביטוח לאומי. ההחזר מותנה באישור רופא הביטוח הלאומי.

הטבות שנתיות

בחודש ינואר, ישולמו דמי הבראה בעד 7 ימים. 

בחודש אוגוסט, ישולם מענק הטבות, המגלם את ההטבות השנתיות.

שיקום מקצועי

נכים הזכאים לקצבת נכות ונכותם מעל 20% זכאים לשיקום מקצועי בשל נכותם בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי. יש לפנות למחלקות השיקום בסניפי המוסד לביטוח לאומי.

 ארנונה

 הנחה בתשלום מסי ארנונה ( עד 66%). הודעה על הזכאות נשלחת לרשויות המקומיות.