תגמול לבן זוג וילדים של אסיר ציון הנמצא במאסר


שיעור התגמול תלוי בגובה ההכנסה של בן הזוג.

מי שאין לו הכנסה - משולם לו תגמול בשיעור הגמלה להבטחת הכנסה.

 

התגמול ישולם כל עוד נמצא אסיר הציון במאסר ועד תום 12 חודשיים מיום שחרורו.