תגמול לבן זוג וילדים של אסיר ציון שנפטר


משולם לאלמן/אלמנה או ילד (יתום) של אסיר ציון שקיבל תגמולים לאסירי ציון . זכותו של האלמן/ה לתגמול פוקעת בעת נישואין מחדש.


לקבלת התגמול, יש למלא טופס בקשה לתגמול תלויים באסירי ציון שנפטרו.

שיעור התגמול הוא 60%  מסכום התגמול שקיבל אסיר הציון לפני פטירתו.
מי שזכאי גם לתגמול תלויים של אסיר ציון שנפטר וגם לקצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה, יבחר באחת מן הקצבאות - הגבוהה מביניהן.

זכאות לגמלה נוספת במוסד לביטוח לאומי


מענק פטירה

מענק פטירה משולם לבן זוג של נפטר, שהיה זכאי לקצבת אסירי ציון בעת פטירתו.

אם אין לנפטר בן זוג, ישולם המענק לילדו, בתנאי שהילד עונה על הגדרת ילד על פי החוק