מענק בר-מצווה


מענק בר-מצווה משולם לילדה בהגיעה לגיל 12 שנים, ולילד בהגיעו לגיל 13 שנים. סכום המענק: 6,409 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).

יתום משני הוריו, המקבל שתי קצבאות שאירים, זכאי למענק מכוח כל הורה.

ילד הנמצא בפנימייה ומשרד הרווחה מקבל את קצבת השאירים שלו - לא יועבר מענק בר המצווה למשרד הרווחה, אלא למשפחה של הילד או למשפחה אומנה או לאפטרופוס.